suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Medborgarinsitut

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Verksamheten på medborgarinstitutet har ett allmänbildande syfte. Medborgarinsitutet är öppet för alla och har varken inträdesprov eller examen.

Studierna är mångsidiga och kursutbudet är brett. Medborgarinstitutet sporrar studeranden till livslångt lärande och ett aktivt medborgarskap. På medborgarinsitutet erbjuds kurser bland annat i språk, konst och olika motionsgrenar.

Gör så här

Kursprogram och anmälningsanvisningar hittas på institutens webbplatser.

För vem och på vilka villkor

Medborgarinstituten är öppna för alla.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Medborgarinstituten erbjuder möjligheter för självständigt lärande och utvecklande av medborgarfärdigheter. I allmänhet leder studier vid medborgarinstitut inte till examen utan till studerandens mångsidiga utveckling, livslånga lärande, välfärd och aktiva medborgarskap.

En del av medborgarinstituten anordnar också grundläggande konstundervisning som baserar sig på läroplanen. Instituten erbjuder också universitetsstudier som är öppna för alla. Medborgarinstituten upprätthålls med tillstånd av Undervisnings- och kulturministeriet av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser eller samfund. Upprätthållarna beslutar om undervisningsinnehållet självständigt. Vanligtvis fokuserar sig undervisningen på hantverk och hobbyer, språk och konstämnen. Undervisningen sker typiskt som gruppundervisning under kvällar och veckoslut. Undervisningen kan vara när- eller distansundervisning.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 10.12.2019