suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Öppna småbarnspedagogiska tjänster

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Barn och familjer erbjuds av ett brett utbud av tjänster i öppna daghem, lekplatser och klubbar. Även långtidssjuka barn och barn inom sjukvården är berättigade till stimulerande verksamhet.

Klubbaktiviteter kan vara styrda eller av friare sort. Förutom kommuner organiserar kyrkor och organisationer klubbar, läger och andra aktiviteter för barn, föräldrar och familjer.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den öppna småbarnsverksamheten är i synnerhet avsedd för barn som vårdas hemma. Barn och familjer kan som stöd för välbefinnandet få tillgång till mångsidig verksamhet i öppna daghem, lekparker och klubbar.

Klubbverksamheten är ledd och målinriktad. Betoningen ligger på lek, utomhusaktiviteter och trygg samvaro. Utbudet kan bestå till exempel av motions-, kultur- eller naturklubbar. I familjeklubben deltar också föräldrarna.

Förutom kommunerna kan bl.a. församlingar och föreningar ordna klubbar, läger och övriga aktiviteter för barn och deras föräldrar. En del av verksamheten har riktats till hela familjen.

Servicen tillhandahålls av

Grankulla stad

Ansvarig för tjänsten

Grankulla stad
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 3.6.2023