suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Elevhälsans kuratorsverksamhet

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Esi- ja perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelija saa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta saa opiskeluhuollon kuraattorilta. Hän tarjoaa tukea esimerkiksi perhetilanteeseen, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin palveluja on tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa.

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä. Opiskeluhuollon Kuraattori osallistuu myös koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Hän ohjaa opiskelijan tarvittaessa myös muiden opiskeluhuollon palveluiden piiriin.

Som elev kan du kontakta kuratorn om du har något du funderar på, något som trycker dig eller som du vill diskutera med någon vuxen. Som vårdnadshavare kan du kontakta kuratorn om du har farhågor om ditt barn eller din familjs situation. Även andra anställda i skolan och utanför skolan kan kontakta kuratorn.

Kuratorn kan hjälpa till exempel om

- det känns jobbigt i skolan (kompisrelationer, mobbning, att komma till skolan, att arbeta i skolan)

- det är bekymmer hemma (gräl, skilsmässa, missbruk, psykisk ohälsa)

- egna saker trycker en (ensamhet, nedstämdhet, sådant som gäller fritiden).

Bara att ta tag i bekymren och tala ut om saker och ting är ofta en lättnad och skapar klarhet i egna funderingar. Kuratorn kan ge ett perspektiv utifrån på din situation och vid behov hänvisa vidare till rätt instans för att du ska få det stöd du behöver.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elevhälsans kuratorer ger stöd och handledning i studierna och skolgången vid förskole- och grundskoleundervisning samt läroanstalter på andra stadiet. De erbjuder stöd i ärenden som berör till exempel familjesituationen, växelverkan och relationer till andra människor. Kuratorstjänster tillhandahålls vid alla läroanstalter.

En studerande ska ges möjlighet till ett personligt samtal med kurator senast den sjunde arbetsdagen vid läroanstalten efter det att den studerande eller en vårdnadshavare har begärt detta. I brådskande situationer ska möjlighet ges samma eller nästa arbetsdag. Elevhälsans kurator är med och utvecklar välbefinnandet inom hela läroanstalten. Kuratorn hänvisar vid behov en studerande även till andra elevhälsotjänster.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 16.5.2022