suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Underhåll av gator och allmänna områden

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Underhållsenheten för allmänna områden sköter underhållet av trafikleder, parker och lekparker, skogsparker, Gallträsk, grönområden vid trafikleder, allmänna områden och delvis också gårdsområden på fastigheter som staden äger.

Underhållet omfattar bland annat gator, gång- och cykelvägar, parkområden och skogsdungar.

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ansvarar för underhåll och rengöring av gator, torg, gatutorg, parker, planteringar och övriga jämförbara allmänna områden i detaljplanerade områden. Du som äger en tomt är skyldig att se till att gatuområdet som gränsar till tomten är rent och snyggt.

Gatuunderhållet omfattar reparation av skadad gatubeläggning eller ombeläggning, hållande av en grusbelagd gata jämn och dammbindning på en grusbelagd körbana. Kommunen har också hand om underhållet av gatumöbler, plattformar, skyddsräcken, trafikmärken och motsvarande utrustning.

Till gatuunderhållet hör att avlägsna snö och is samt bekämpa halka. Kommunen kan besluta att ett visst område underhålls på vintern endast delvis, om det inte orsakar påtagligt besvär för trafiken.

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Servicen tillhandahålls av

Grankulla stad

Ansvarig för tjänsten

Grankulla stad
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 18.9.2023