suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Kommunens hyresbostäder

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Staden har ca 180 hyresbostäder, huvudsakligen s.k. aravabostäder. Det finns ca 39 bostäder för ungdomar under 26 år.

- De allmänna hyresbostäderna kan sökas av alla.

- Ungdomsbostäderna hyrs ut på viss tid till ungdomar i åldern 18-26 år (år 1990 eller

senare födda). Med de hyresgäster som väljs till ungdomsbostäderna ingår staden

hyresavtal på sex (6) år.

- Pensionärsbostäderna kan sökas av Grankullapensionärer, dvs. personer som är

mantalsskrivna i Grankulla.

För vem och på vilka villkor

I valet av invånare prioriteras de med det mest brådskande bostadsbehovet, minst resurser och minst inkomster.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som söker hyresbostad kan göra en förfrågan om hyresbostad till kommunen. Hyresbostäder som ägs av kommunen är vanligtvis byggda med statsstöd och har för valet av hyresgästen kriterier som förordnats i lagen.

Kommunerna har ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda kommuninvånarna hyresbostäder men till kommunens uppgifter hör att utveckla bostadsförhållandena i området. De flesta kommuner låter bygga hyresbostäder och hyr ut antingen direkt till kommuninvånarna eller genom ett hyresbostadsbolag som kommunen grundat.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 17.1.2022