suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Grundläggande utbildning (årskurs 1-6)

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

En elev har rätt att gå i skola inom det elevupptagningsområde han eller hon bor i. Det är den skolan som är elevens s.k. närskola. Eleven kan av särskilda skäl beviljas en plats i en annan skola än den s.k. närskolan. Läroplikten börjar det år som barnet fyller sju år. Grankulla erbjuder grundskoleutbildning både på finska och på svenska.

Under de två första skolåren lär sig eleverna baskunsk ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Läroplikt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Servicen tillhandahålls av

Grankulla stad

Ansvarig för tjänsten

Grankulla stad
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 1.4.2024