suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Trafikplanering

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

Vid gatu- och trafikplaneringsenheten planeras trafiken i syfte att utveckla ett fungerande trafiknät där de trivsel-, hälso- och säkerhetsolägenheter som trafiken orsakar invånarna har minimerats.

- Parkeringsfrågor

- Gaturitningar

- Infarter till fastigheter

- Vägvalsproblem i navigatorer inom Grankulla stads område

- Gatubelysning

- Gatu- och trafiksäkerhetsplaner

Information om framlagda gatuplaner finns på stadens webbsidor under "Kungörelser".

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 23.10.2020