suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Grankulla stad

Specialsmåbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Grankulla
  • Offentlig tjänst

En av dagvårdens uppgifter är att så tidigt som möjligt upptäcka och åtgärda olika slag av störningar eller förseningar i utvecklingen samt erbjuda erforderligt stöd med hjälp av vård, fostran och undervisning.

I första hand anordnas dagvården för barn som behöver särskilt stöd tillsammans med andra barn i vanliga barngrupper samtidigt som de får särskild handledning. En indivuduell rehabiliteringsplan görs upp för varje barn i samråd mellan barnets föräldrar, dagvårdspersonalen och specialarbetare, samt vid behov den instans som undersöker barnet.

Gör så här

Behovet av stöd ska utredas då planen för småbarnspedagogik tas fram. Förutom föräldrarna och personalen kan till exempel en psykolog, en talterapeut eller en ergoterapeut delta i detta arbete.

marjut.stubbe@kauniainen.fi

Konsulterande... - Sähköposti: henrietta.munck@grankulla.fi

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

I vissa fall kan specialdagvården vara gratis.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om ett barn behöver särskild vård och uppfostran på grund av orsaker som är fysiska eller relaterade till kunskap, förmågor, känslolivet eller den sociala utvecklingen, strävar kommunen till att hitta en lämplig vårdplats för barnet.

Specialsmåbarnspedagogik kan vara differentierad verksamhet i smågrupper eller utgöra en del av någon annan verksamhet inom dagvård och småbarnspedagogik. I specialsmåbarnspedagogiken deltar ofta en specialbarnträdgårdslärare. Inom specialsmåbarnspedagogiken kan man ha branschövergripande samarbete med hälsovårdare, hälsocentralpsykologer, socialarbetare, musikterapeuter, ergoterapeuter, talterapeuter, familjerådgivningen, barnpsykiatrin och skolan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avGrankulla stad
Ansvarig för tjänstenGrankulla stad
Område Grankulla
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Grankulla stad
Uppdaterad: 24.1.2021