suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Barnets födelse

Kom ihåg

  • Föräldrarna behöver inte anmäla barnets födelse till befolkningsdatasystemet om barnet har fötts på ett sjukhus i Finland.
  • Meddela barnets namn och modersmål till befolkningsdatasystemet inom tre månader från födseln.
  • Rådgivningen följer upp hur barnet växer och utvecklas.Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 8.2.2023