suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Graviditet

Kom ihåg under graviditeten

  • undvika alkohol, tobak och droger samt vissa livsmedel
  • anmäla familjeledighet i tid till arbetsgivaren
  • ansöka om moderskapspenning, barnbidrag och andra familjeförmåner från FPA
  • om pappan är gift med barnets mor behöver faderskapet inte fastställas separat. I övriga fall ska faderskapet eller den andra mammans moderskap erkännas och fastställas.Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 8.2.2023