suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Graviditet och barnets födelse

Vauva

En graviditet kan vara en efterlängtad glad nyhet eller en chockerande överraskning. Om du misstänker att du är gravid, gör ett graviditetstest. Om graviditetstestet är positivt ska du kontakta rådgivningen på din hemort.

Du får fram kontaktuppgifterna till mödrarådgivningen på din hemort genom att söka på Suomi.fi. 

Se innehåll relaterat till ämnet:

Graviditet

Rådgivningen följer den gravidas och fostrets välmående under graviditeten.

Barnets födelse

Meddela barnets namn och modersmål inom tre månader från födseln.

Fastställande av faderskap eller moderskap

I vissa fall ska moderskapet eller faderskapet fastställas. Erkänn föräldraskapet på mödrarådgivningen eller hos barnatillsynsmannen.

Ledigheter och förmåner för föräldrar med småbarn

Som småbarnsförälder har du rätt till vissa familjeledigheter, till exempel föräldraledighet.

Abort eller adoption

Om graviditeten inte är önskad kan alternativen vara att göra abort eller att adoptera bort barnet.