suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ledigheter och förmåner för föräldrar med småbarn

Familjeledigheter och -förmåner förändras 2022

  • Om ditt barns beräknade tid var före 4.9.2022, gäller den gamla lagstiftningen för dig. Läs mer på FPA:s webbplats.

Som småbarnsförälder har du rätt till vissa familjeledigheter, såsom graviditetsledighet och föräldraledighet. Kom ihåg att i god tid anmäla till din arbetsgivare att du går på ledighet och hur länge ledigheten varar.

Under familjeledigheterna kan du få familjeförmåner eller i vissa fall lön om du är anställd. Kom ihåg att även ansöka om moderskapsunderstöd och barnbidrag.

Ansök om familjeförmåner hos FPA.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 12.7.2023