suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ledigheter och förmåner för föräldrar med småbarn

En lagändring i familjeledigheterna och -förmånerna är på kommande år 2022

  • Om ditt barns beräknade tid är 4.9.2022 eller senare gäller den nyare lagstiftningen för dig. Läs då anvisningarna på FPA:s webbsidor.
  • Om ditt barns beräknade tid är före 4.9.2022, gäller den gamla lagstiftningen för dig. Då kan du läsa anvisningarna på den här sidan.

Som småbarnsförälder har du rätt till vissa familjeledigheter, till exempel moderskapsledighet, faderskapsledighet eller föräldraledighet. Kom ihåg att i god tid anmäla till din arbetsgivare att du går på ledighet och hur länge ledigheten varar.

Under familjeledigheterna kan du få familjeförmåner eller i vissa fall lön om du är anställd. Kom ihåg att även ansöka om moderskapsunderstöd och barnbidrag.

Ansök om familjeförmåner hos FPA.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 19.10.2022