suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Svårigheter i barnfamiljen

Familjer kan stöta på många bekymmer och problem i sin vardag. De kan ha att göra till exempel med barnuppfostran samt ekonomi och hälsa. Om er familj har bekymmer eller problem ska ni inte vänta för länge med att söka hjälp. Myndigheter, organisationer och kyrkor hjälper familjer i problem- och krissituationer.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Hjälp och stöd för föräldraskapet

Om du har en barnfamilj har du rätt och möjlighet att få stöd när din familj har bekymmer med ekonomin, barnuppfostran, hälsan eller orken.

Svårigheter med barn eller unga

Du får hjälp av barnrådgivningen i frågor som berör barn under skolåldern. I fråga om barn i skolåldern kan du kontakta skolhälsovården.