suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtion aluehallinto

Valtion aluehallintoviranomaisina toimivat ministeriöiden ohjaamat virastot: aluehallintovirastot (AVI) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset).

Aluehallintovirasto (AVI) edistää alueellista yhdenvertaisuutta vastaamalla lainsäädännön toimeenpanosta, ohjauksesta ja valvonnasta omalla alueellaan.

Aluehallintovirastojen tehtäviä ovat esimerkiksi

  • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
  • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien ohjaus, luvat ja valvonta
  • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy
  • työsuojelun valvonta ja kehittäminen
  • ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja korvausasiat.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueellaan. Keskukset edistävät hyvän elinympäristön kehittämistä ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

ELY-keskuksien tehtäviä ovat esimerkiksi

  • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
  • maanteiden kunnossapito, tiehankkeet, liikenteen lupa-asiat, liikenneturvallisuus, joukkoliikenne ja saaristoliikenne
  • työllisyysperusteiset tuet ja työvoimakoulutus
  • ympäristönsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, luonnonsuojelu, ympäristön tilan seuranta, vesivarojen käyttö ja hoito.

Muut aluehallintoviranomaiset

Muita aluehallintoviranomaisia ovat muun muassa maakuntien liitot, jotka ovat lakisääteisiä kuntayhtymiä. Ne toimivat aluekehittämis- ja maakuntakaavoitusviranomaisena ja ovat siten maakunnan johtavia suunnittelu- ja edunvalvontayksikköjä.

Ahvenanmaalla aluehallintoviranomaisena toimii Ahvenanmaan valtionvirasto (Statens ämbetsverk på Åland).


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 27.10.2022