suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtion aluehallinto

Valtion aluehallintoviranomaisina toimivat seuraavat ministeriöiden ohjaamat virastot:

 • aluehallintovirastot (AVIt)
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset)
 • Ahvenanmaan valtionvirasto (Statens ämbetsverk på Åland)
 • ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Aluehallintovirastot edistävät alueellista yhdenvertaisuutta

Suomessa on kuusi aluehallintovirastoa. Niiden tehtäviä ovat esimerkiksi:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja niiden valvonta
 • varhaiskasvatuksen ja hoivakotien valvonta
 • maanpuolustuskurssien ja opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen
 • kirjastoihin ja nuorisoon liittyvien tilastojen tuottaminen
 • työsuojelun valvonta ja kehittäminen
 • ympäristönsuojeluun liittyvien lupien myöntäminen
 • valtionavustusten myöntäminen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset edistävät elinympäristön kehittämistä ja elinkeinoelämän kilpailukykyä

Suomessa on 15 ELY-keskusta. Ne hoitavat esimerkiksi seuraavia asioita:

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maanteiden kunnossapito, liikenteen lupa-asiat ja joukkoliikenne
 • osaamisen ja elinikäisen oppimisen edistäminen
 • työmarkkina- ja työllisyysasiat
 • rakentamiseen liittyvät asiat
 • maahanmuuttoasiat
 • maaseutuasiat
 • ympäristön- ja luonnonsuojelu.

Maakuntien liitot huolehtivat oman alueensa kehittämisestä ja maakuntakaavoituksesta

Lisäksi Suomessa on maakuntien liittoja. Ne ovat kuntayhtymiä, jotka toimivat aluekehittämis- ja maakuntakaavoitusviranomaisina. Maakuntien liitot ovat maakuntien johtavia suunnittelu- ja edunvalvontayksikköjä.


Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?

Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 10.6.2024