suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtion ylimmät toimielimet

Suomi on valtiomuodoltaan perustuslaillinen tasavalta, jossa valta kuuluu kansalle. 

Suomen ylimmät valtioelimet ovat eduskunta, tasavallan presidentti ja hallitus eli valtioneuvosto. Eduskunnan ja hallituksen suhde on parlamentaarinen, eli hallituksen tulee nauttia eduskunnan luottamusta. 

Eduskunta

Eduskunta käyttää ylintä päätöksentekovaltaa. Suomessa kansalaiset valitsevat keskuudestaan 200 kansanedustajaa eduskuntaan neljäksi vuodeksi välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Eduskunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat lakien säätäminen, valtion tulo- ja menoarviosta eli budjetista päättäminen sekä Suomea koskevien kansainvälisten sopimusten hyväksyminen.

Lainsäädäntövaltaa käyttävä eduskunta valvoo hallitusta, jolla puolestaan on ylin toimeenpanovalta. Eduskunnan käyttämiä valvonnan keinoja ovat välikysymykset sekä kirjalliset ja suulliset kysymykset hallitukselle.

Hallitus

Pääministeri ja tarvittava määrä muita ministereitä muodostavat valtioneuvoston, jota tavanomaisesti kutsutaan myös hallitukseksi. Ministerit johtavat ministeriöitään ja niiden toimialoja.

Hallitus käyttää ylintä toimeenpanovaltaa ja johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä presidentin kanssa. Lisäksi se valmistelee valtion tulo- ja menoarvion ja lakiesitykset, jotka eduskunta hyväksyy. 

Presidentti

Tasavallan presidentti valitaan välittömillä, tarvittaessa kaksivaiheisilla vaaleilla kuudeksi vuodeksi. Sama henkilö voidaan valita korkeintaan kahdeksi kaudeksi peräkkäin.

Presidentti vahvistaa eduskunnan hyväksymät lait, samoin kuin valtion tulo- ja menoarvion. Presidentti nimittää eduskunnan valitseman pääministerin ja pääministerin ehdotuksesta ministerit sekä tärkeimmät virkamiehet. Hän johtaa ulkopolitiikkaa yhteistyössä hallituksen kanssa. Presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 9.6.2017