suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Itsehallinto

Kuntien lisäksi lainsäädännössä määrätään itsehallinnollisia oikeuksia ja velvollisuuksia Ahvenanmaalle, saamelaisten kotiseutualueelle, uskonnollisille yhdyskunnille ja yliopistoille. Näiden itsehallinnon muodot ovat sekä asemaltaan että toteutukseltaan erilaisia.

Ahvenanmaan itsehallinto

Ahvenanmaan maakunnan itsehallinto perustuu kansainvälisissä sopimuksissa sille annettuun itsehallintoon. Ahvenanmaalla on omat poliittiset ja hallinnolliset elimensä, jotka vastaavat päätöksenteosta.

Maakuntapäivät käyttää lainsäädäntövaltaa niiltä osin kuin itsehallintoasema sallii. Muilta osin Ahvenanmaalla pätevät Suomen eduskunnan säätämät lait. Maakuntahallitus vastaa alueellisesta hallinnosta. Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan eduskuntavaaleissa aina yksi kansanedustaja, joka huolehtii Ahvenanmaan asemasta kansallisessa päätöksenteossa.

Kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen itsehallinto

Suomessa toimivilla kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä on itsehallinto, joka perustuu perustuslaissa määriteltyyn uskonnonvapauteen.

Evankelis-luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla on Suomessa julkisoikeudellinen erityisasema. Molemmilla kirkoilla on veronkanto-oikeus sekä erilaisia väestökirjanpidollisia ja kulttuurihistoriallisia tehtäviä, kuten avioliittoon vihkiminen. Luterilaisilla seurakunnilla on velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita ja osoittaa vainajille hautasijat.

Saamelaisten itsehallinto omaan kieleen ja kulttuuriin

Suomen ainoalla alkuperäiskansalla saamelaisilla on kotiseutualueellaan omaa kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto, joka on turvattu Suomen perustuslaissa.

Saamelaiskäräjät hoitaa asioita, jotka koskevat saamelaisten kieltä, kulttuuria ja asemaa alkuperäiskansana. Saamelaiset valitsevat Saamelaiskäräjien jäsenet vaaleilla. Saamelaiskäräjät voi tehdä tehtäviinsä kuuluvissa asioissa aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja ja päättää saamelaisten yhteiseen käyttöön osoitettujen varojen jaosta.

Yliopistot ja korkeakoulut

Yliopistot ovat hallinnollisesti ja oikeudellisesti itsenäisiä. Tämä takaa niille riippumattoman aseman tieteessä ja opetuksen järjestämisessä. Yliopistojen perusrahoituksesta vastaa valtio, mutta tämän lisäksi yliopistoilla on omaa varainhankintaa. Opiskelu on pääsääntöisesti maksutonta suomalaisille.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 27.10.2022