suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Välillinen julkishallinto

Välillinen julkishallinto täydentää ja tukee viranomaisia niiden tehtävien hoitamisessa. Välillistä julkishallintoa ovat organisaatiot, jotka eivät ole viranomaisia mutta jotka hoitavat julkisia tehtäviä tai käyttävät julkista valtaa. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan perustuslain mukaan antaa kuitenkin vain viranomaisille.

Välilliseen julkishallintoon kuuluu useita laitoksia, yhdistyksiä, yhtiöitä tai säätiöitä, joita ovat esimerkiksi

  • autojen katsastuksesta huolehtivat yhtiöt
  • Eläketurvakeskus ja työeläkevakuutusyhtiöt
  • metsänhoitoyhdistykset ja kalastuskunnat
  • Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
  • Veikkaus Oy.

Välillinen julkishallinto voi hoitaa julkisia palvelutehtäviä tai hallintotehtäviä, kuten lupa- tai rahoituspäätöksiä ja valvontaa. Esimerkiksi riistanhoitopiireillä on valtuudet myöntää pyyntilupia. Julkisia palvelutehtäviä ovat esimerkiksi hyvinvointipalvelujen ylläpitämiseen liittyvät palvelut.

Ohjaamalla julkista valtaa ja julkisten tehtävien hoitamista välilliselle julkishallinnolle pyritään lisäämään niiden toiminnan joustavuutta ja siten palveluiden saatavuutta.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 27.10.2022