suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtion keskushallinto

Valtion keskushallinto muodostuu ministeriöistä ja niiden hallinnonalalla olevista valtakunnallisista virastoista ja laitoksista. Valtion keskushallinto toimeenpanee ja noudattaa toiminnassaan eduskunnan säätämiä lakeja ja vastaa hallinnon kehittämisestä. 

Ministeriöt

Ministeriöt ovat toimialojensa hallinnollisia ja poliittisia asiantuntijoita. Ministeriöt toteuttavat hallituksen toimeenpanovaltaa omilla toimialoillaan. Ministeriöillä on keskeinen asema lainsäädännön valmistelussa ja kehittämisessä ennen kuin lait menevät eduskunnan päätettäviksi. Ministeriöiden tehtäviin kuuluvat myös omien toimialojensa virastojen ja laitosten kehitys, ohjaus ja valvonta. Lisäksi ministeriöt kehittävät julkisia palveluja läheisessä yhteistyössä aluehallinnon ja kuntien kanssa.

Virastot ja laitokset

Valtion keskushallintoon kuuluvia virastoja ja laitoksia toimii jokaisen ministeriön toimialalla. Virastot ja laitokset hoitavat hallinto-, valvonta-, lupa-, kehittämis- ja tutkimustehtäviä. Virastojen toimintaan voi liittyä myös laajoja tietohallinto- ja rekisteritehtäviä. Useiden virastojen ja laitosten tehtävänä on tietyn toimialan kehittäminen ja alan tuottaman tiedon välittäminen koko yhteiskunnan käyttöön. 

Suomen Pankki ja Kansaneläkelaitos (Kela) toimivat eduskunnan välittömässä alaisuudessa. Suomen hallitusmuodon mukaan Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa. Se on osa euroa hallinnoivaa eurojärjestelmää, johon kuuluvat Euroopan keskuspankki ja euroalueen maiden keskuspankit.

Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä mutta on päätöksenteossaan itsenäinen. Kela puolestaan on eduskunnan valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos, jolla on oma hallinto ja talous.
 


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 27.10.2022