suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Oikeudenkäynti- ja rikosasiat

Rikosilmoitus tehdään poliisille. Syyttäjä päättää esitutkinnan perusteella, nostaako syytteen. Tuomioistuimet ratkaisevat riita- ja rikosasioita. Ne ovat riippumattomia, ja niitä sitoo vain voimassa oleva laki. Käräjäoikeuden ratkaisusta voi valittaa hovioikeuteen. Tuomioistuimet eivät anna neuvoja asianajoasioissa. Yksityiset asianajo- ja lakiasiaintoimistot tarjoavat palvelujaan maksua vastaan.

Oikeudenkäynti

Käräjäoikeuden tuomioon voi hakea muutosta hovioikeudesta. Hovioikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan oikeuteen jos korkein oikeus antaa luvan.