suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Oikeudenkäynti

Rikoksen esitutkinta kuuluu poliisille. Jos syyttäjä päättää nostaa syytteen, asian ratkaisee käräjäoikeus. Käräjäoikeuden tuomiosta voi hakea muutosta hovioikeudesta. Hovioikeuden päätöksiin voi hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta, jos korkein oikeus antaa valitusluvan.

Tee tyytymättömyyden ilmoitus käräjäoikeudelle.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Rikoksen oikeuskäsittely

Jos poliisi esitutkinnassa toteaa, että rikos on tapahtunut, se siirtää asian syyttäjälle.

Tuomioistuimet

Tuomioistuimet käyttävät itsenäistä tuomiovaltaa. Ne ratkaisevat yksittäisessä tapauksessa, mikä on lainmukaista.