suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lainsäädäntö ja oikeusturva

Suomalaista yhteiskuntaa säätelevät lait säätää vaalein valittu eduskunta. Pääosa lakiehdotuksista tulee eduskunnalle hallituksen esityksinä. Ahvenanmaan maakunnassa maakuntapäivät säätää lait asioissa, jotka kuuluvat Ahvenanmaan itsehallintoon. Viranomaisten tulee noudattaa päätöksenteossaan ja toiminnassaan lakia. Viranomaisen päätökseen voi vaatia muutosta valittamalla, ja viranomaisen toiminnasta voi tehdä kantelun.

Henkilötiedot ja niiden käsittely

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista voidaan tunnistaa henkilö. Niitä ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus ja osoite.

Näin valitat viranomaisen päätöksestä

Jos viranomainen on tehnyt mielestäsi virheellisen päätöksen, voit vaatia siihen muutosta valittamalla.

Näin teet kantelun

Jos viranomainen on mielestäsi menetellyt lainvastaisesti, voit tehdä kantelun. Kantelulla kiinnität huomion viranomaisen moitittavaan toimintaan.