suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Perusoikeudet ja vaikuttaminen

Perustuslain mukaan kaikilla on mielipiteen-, kokoontumis- ja sananvapaus. Uskonnonvapaus takaa sekä oikeuden harjoittaa uskontoa että oikeuden olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Suomi ja ruotsi ovat maan kansalliskieliä. Valtiollisissa, alueellisissa ja kunnallisissa vaaleissa saavat äänestää kaikki kansalaiset, jotka ovat viimeistään vaalipäivänä täyttäneet 18 vuotta. Kansalaiset voivat vaikuttaa lainsäädäntöön paitsi äänestämällä vaaleissa myös tekemällä eduskunnalle kansalaisaloitteita ja hankkimalla niille tarvittavan määrän kannattajia. Kuntalaiset voivat vaikuttaa kunnan päätöksentekoon muun muassa kuntalaisaloitteilla ja osallistumalla lähidemokratiatoimintaan. Hyvinvointialueen jäsenet voivat vaikuttaa hyvinvointialueensa toimintaan ja palveluihin. Yhteiskunnallinen aktiivisuus voi olla myös kansalaisjärjestöissä toimimista tai vapaaehtoistyötä.

Äänestäminen

Suomessa valitaan yleisillä vaaleilla eduskunta, tasavallan presidentti, kuntien ja hyvinvointialueiden valtuustot ja jäsenet Euroopan parlamenttiin.

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaiset voivat vaikuttaa lainsäädäntöön ja päätöksentekoon aloitteella tai kannattamalla aloitetta. Kansalaisia kuullaan lainvalmistelun aikana.

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta on yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi tehtävää vastikkeetonta työtä, josta ei lähtökohtaisesti saa rahallista korvausta.