suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Perusoikeudet ja vaikuttaminen

Perustuslain mukaan kaikilla on mielipiteen-, kokoontumis- ja sananvapaus. Uskonnonvapaus takaa sekä oikeuden harjoittaa uskontoa että oikeuden olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Suomi ja ruotsi ovat maan kansalliskieliä. Valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa saavat äänestää kaikki kansalaiset, jotka ovat viimeistään vaalipäivänä täyttäneet 18 vuotta. Kansalaiset voivat vaikuttaa lainsäädäntöön paitsi äänestämällä vaaleissa, myös tekemällä eduskunnalle kansalaisaloitteita ja hankkimalla niille tarvittavan määrän kannattajia. Kuntalaiset voivat vaikuttaa kunnan päätöksentekoon mm. kuntalaisaloitteilla ja osallistumalla lähidemokratiatoimintaan. Yhteiskunnallinen aktiivisuus voi olla myös kansalaisjärjestöissä toimimista tai vapaaehtoistyötä.

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaiset voivat vaikuttaa lainsäädäntöön ja päätöksentekoon aloitteella tai kannattamalla aloitetta. Kansalaisia kuullaan lainvalmistelun aikana

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyö on yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi tehtävää vastikkeetonta työtä, josta ei lähtökohtaisesti saa rahallista korvausta.

Äänestäminen

Suomessa valitaan yleisillä vaaleilla eduskunta, tasavallan presidentti, kuntien valtuustot sekä jäsenet Euroopan parlamenttiin.