suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Tuomioistuimet

Oikeuslaitokseen kuuluvat riippumattomat tuomioistuimet, asianajajalaitos ja valtion oikeusaputoimistot, rikosasioissa syyttäjälaitos sekä tuomioistuinten määräämien rangaistusten ja päätösten täytäntöönpanosta vastaavat ulosottoviranomaiset ja Rikosseuraamuslaitos. Poliisi ei kuulu oikeuslaitokseen, mutta sen tehtäviin kuuluu esitutkinta, joka on rikoksen oikeudellisen selvittelyn ensimmäinen vaihe. 

Tuomioistuimet ovat riippumattomia ja käyttävät itsenäistä tuomiovaltaa. Ne ratkaisevat yksittäisessä tapauksessa, mikä on lainmukaista. Poliittiset toimijat, kuten puolueet ja eduskunta, hallinto tai mikään muukaan ulkopuolinen taho ei voi puuttua tuomioistuimien ratkaisuihin. 

Poliisilla on oikeus tuomiovaltaan sakotusmenettelyssä. Suurin osa tuomioista annetaan sakotusmenettelyllä ilman oikeusistuimen päätöstä.

Tuomioistuinlaitos jakautuu alueiden ja tuomioistuinten asteiden mukaan.

Yleistuomioistuimet

Suomessa on 20 käräjäoikeutta, jotka käsittelevät alimpana asteena rikos-, riita- ja hakemusasioita. Niiden ratkaisuihin voidaan hakea muutosta hovioikeudesta, joita Suomessa on viisi. Hovioikeuden päätöksiin voi hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta, jos korkein oikeus antaa valitusluvan.

Hallintotuomioistuimet

Suomessa on kuusi alueellista hallinto-oikeutta, jotka käsittelevät alimpana asteena viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia ja viranomaisten välisiä oikeusjuttuja. Ahvenanmaalla on lisäksi oma hallintoistuimensa. Hallinto-oikeuden päätöksiin haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Erityistuomioistuimet

Markkinaoikeus, työtuomioistuin ja vakuutusoikeus käsittelevät omaan erikoisalaansa kuuluvia asioita. Markkinaoikeuden päätöksestä voi valittaa joko korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen. Työtuomioistuimen ja vakuutusoikeuden ratkaisuista ei voi valittaa, lukuun ottamatta joitakin vakuutusoikeudessa ratkaistuja tapaturmavakuutusasioita. 


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 26.5.2021