suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Suomi osana Euroopan unionia

Euroopan unioni (EU) on 27:n Euroopassa sijaitsevan valtion välinen liitto. Suomi on yksi sen jäsenmaista. EU-jäsenyys merkitsee sitä, että suuri osa Suomeakin koskevista päätöksistä tehdään EU:n toimielimissä.

Kuka päättää mistäkin EU-maissa

Joidenkin asioiden suhteen kaikki EU:n jäsenmaat ovat luovuttaneet päätösvaltansa EU:lle. Seuraavissa EU:ta koskevissa asioissa ylin valta on käytännössä EU:lla:

 • tullipolitiikka
 • kilpailulainsäädäntö
 • rahapolitiikka niissä maissa, joiden valuuttana on euro
 • meren elollisten luonnonvarojen säilyttäminen osana yhteistä kalastuspolitiikkaa
 • kauppapolitiikka
 • ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

Lisäksi EU-maat päättävät keskenään muun muassa maataloustuista sekä ihmisten, palveluiden, tavaroiden ja rahan liikkumisen ehdoista EU:n sisällä. Esimerkiksi kuluttajille myytävien tuotteiden pakkausmerkinnöissä jokaisen EU-maan pitää noudattaa niitä määräyksiä, joista ne ovat yhdessä päättäneet.

Sosiaaliturvaan liittyvät lait tulevat osittain EU:sta, mutta osittain ne säädetään joka maassa erikseen. Monista liikenteeseen ja ympäristöön liittyvistä asioista päätetään yhteisesti. Suomi vaikuttaa omalta osaltaan EU:n toimielimissä lähettämällä niihin omat edustajansa valmistelemaan ja tekemään päätöksiä.

Kokonaan maakohtaisesti päätettäviä asioita ovat esimerkiksi

 • maankäyttö
 • työllisyyspolitiikka
 • koulutuksen sisältö
 • eläkkeiden suuruus
 • sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen.

EU-asetus syrjäyttää maan oman lain

EU-lainsäädännössä on eritasoisia määräyksiä. Vahvin on asetus. Se sitoo sellaisenaan kaikkia EU-maita. Jos asetus on ristiriidassa kansallisen lain kanssa, asetus voittaa ja sitä tulee noudattaa.

Direktiivi on lainsäädäntöohje. Se velvoittaa EU-maita muuttamaan oman lakinsa direktiivin mukaiseksi. EU-maat voivat kuitenkin päättää itse, miten direktiivi pannaan toimeen käytännössä.

EU voi tehdä myös yhtä tai useaa maata koskevia sitovia päätöksiä. Euroopan komissio on päättänyt muun muassa viranomaisyhteistyöstä terrorismin torjunnassa. Lisäksi EU voi antaa suosituksia ja lausuntoja, joita EU-maat voivat halutessaan noudattaa.


Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?

Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 10.6.2024