suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Begränsningar i fråga om marknadsföring och reklam

Reklam är en viktig del av ditt företags marknadsföring. Som företagare ska du följa de lagar och förfaranden som gäller marknadsföring. Begränsningarna och skyldigheterna kan ha anknytning till reklam för vissa produkter, reklam riktad till specialgrupper, sättet att göra reklam, reklamkanaler och upphovsrätter.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 28.3.2022