suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att grunda aktiebolag

För ett privat aktiebolag finns inga krav på minimikapital. Om du bildar ett publikt aktiebolag, ska aktiekapitalet uppgå till minst 80 000 euro.

Etableringen kan för det mesta ske elektroniskt och är då snabbare och billigare än med en blankett i pappersformat. Aktiebolagets centrala organ är bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören som bestämmer om bolagets ärenden. Du som aktieägare kan också själv delta i bolagsstämman, i styrelsen och som verkställande direktör bestämma om frågorna för det bolag du äger.

Gör etableringsanmälan till handelsregistret för ett aktiebolag elektroniskt i företags- och organisationsdatasystemet.


Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 27.6.2022