suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att grunda aktiebolag

För ett privat aktiebolag finns inga krav på minimikapital. Om du bildar ett publikt aktiebolag, ska aktiekapitalet uppgå till minst 80 000 euro.

Etableringen kan för det mesta ske elektroniskt och är då snabbare och billigare än med en blankett i pappersformat. Aktiebolagets centrala organ är bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören som bestämmer om bolagets ärenden. Du kan även själv sitta med i bolagets bolagsstämma, styrelse och vara verkställande direktör och på så vis bestämma om ditt bolags ärenden.

Gör etableringsanmälan till handelsregistret för ett aktiebolag elektroniskt i företags- och organisationsdatasystemet.


Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 21.1.2020