suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Avtal om bolagsbildning och bolagsordning för aktiebolag

Etableringsavtalet och bolagsordningen är aktiebolagets officiella etableringsdokument. Du ska bifoga dem till etableringsanmälan för ditt bolag. Om du gör etableringsanmälan elektroniskt skapar företags- och organisationsdatasystemet etableringsavtalet och bolagsordningen automatiskt. Gör vid behov även upp ett delägaravtal med de andra delägarna. Delägaravtalen registreras inte hos handelsregistret.


Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 20.8.2019