suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Aktiebolagets styrelse och andra organ

Styrelsen är ett centralt organ i ditt aktiebolag som har makt att båda leda och företräda ditt bolag. Men det är ändå bolagsstämman bestående av delägarna i bolaget som har högsta beslutsmakten. Ditt bolag kan även välja en verkställande direktör att leda den praktiska verksamheten. 


Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 9.4.2021