suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Val av företagsform och registrering av företaget

Välj lämplig företagsform för det företag du tänker grunda. Företagsformerna skiljer sig från varandra på många sätt till exempel vad gäller förvaltning och beskattning. Du ska i allmänhet registrera det företag du grundar åtminstone i handelsregistret och i förskottsuppbördsregistret samt vid behov även i arbetsgivarregistret och i registret över mervärdesskatteskyldiga.

Se innehåll relaterat till ämnet:

En jämförelse av företagsformerna

När du grundar företag ska du välja en företags- eller bolagsform. Jämför företagsformerna grundligt för att hitta rätt alternativ.

Registrering av företaget

Registrera företaget beroende på verksamhet och företagsform till handelsregistret samt förskottsuppbörds-, arbetsgivar- och andra register.