suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Aktiekapital och teckning av aktier

Aktiekapitalet är boägget för ditt aktiebolag som inleder sin verksamhet. Med hjälp av aktiekapitalet kan bolaget göra investeringar och täcka sina utgifter. Aktiekapitalet består av det sammanlagda teckningspriset för aktierna. Betala aktierna antingen med pengar eller som apport, dvs. med annan egendom, innan du skickar etableringsanmälan för bolaget till handelsregistret.


Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 6.8.2019