suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Transport av kemikalier

Ditt företag kan sköta transporterna av kemikalier själv eller anlita en transportfirma. Följ lagstiftningen om transport av farliga ämnen och Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) bestämmelser i samband med transport av kemikalier. Både företaget som skickar och det som transporterar kemikalier ska ha en säkerhetsrådgivare godkänd av Traficom. Chauffören ska ha ADR-körtillstånd.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 11.2.2020