suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Riskhantering i anslutning till kemikalier

Som företagare är du ansvarig för de kemikalier som används i ditt företag och för säkerheten. Ta noga reda på riskerna med kemikalierna. Förbered dig på problemsituationer genom att till exempel utarbeta räddnings- och bekämpningsplaner och genom att skaffa utrustning som behövs vid olyckor. Utbilda dina anställda i att hantera kemikalierna och ordna olycksövningar.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 11.2.2020