suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hanteringen och upplagringen av kemikalier

Iaktta alltid noggrannhet och försiktighet när kemikalier hanteras. Ta reda på hur de kemikalier ditt företag använder påverkar hälsan och miljön. Utbilda dina anställda både i hur kemikalierna hanteras normalt och i problemsituationer. Se till att göra de myndighetsanmälningar och ha de tillstånd som behövs och ta i god tid reda på vilka begränsningar som eventuellt gäller. 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 22.2.2021