suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Effektiv användning av energi och material

Ditt företags energi- och materialanskaffningar spelar en central roll när du vill förbättra effektiviteten i resursanvändningen och minska miljöbelastningen. Du kan också främja cirkulär ekonomi genom miljövänlig produkt- och serviceplanering som syftar till att minimera användningen av avfall, spill och naturresurser. Dessutom kan du i din verksamhet utnyttja till exempel uthyrning, samanvändning, reparation, omtillverkning och återvinning av produkter.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Energieffektivitet

Ett energieffektivt företag producerar varor eller tjänster med så liten energiförbrukning som möjligt.

Materialeffektivitet

Genom att satsa på materialeffektivitet kan ditt företag förbruka mindre råvaror och naturresurser samt förbättra effektiviteten och produktiviteten.

Affärsmodeller för cirkulär ekonomi

Ditt företag lönar sig att främja en övergripande utveckling av verksamhetssätten. Här kan du utnyttja affärsmodeller för cirkulär ekonomi.