suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Affärsmodeller för cirkulär ekonomi

Utöver energi- och materialeffektivitet lönar det sig för ditt företag att främja en övergripande utveckling av verksamhetssätten till stöd för både miljömålen och den långsiktiga ekonomiska lönsamheten. Här kan du utnyttja affärsmodeller för cirkulär ekonomi. 

Kärntanken är att identifiera möjligheter för ditt företag som samtidigt förenar både miljö- och affärsperspektiv:

  • Förnybar och återvunnen energi och råvaror: kan ditt företag i sina egna processer och produkter i större utsträckning än i nuläget använda förnybara eller återvunna råvaror och hållbart producerad förnybar energi i stället för fossil energi?
  • Modeller produkter som tjänster: kan ditt företag erbjuda produkter som en tjänst, varvid kunden betalar för rätten att använda produkterna i ett tätare och långvarigare kundförhållande än i den traditionella sälj-köp-modellen? 
  • Höjning av kapacitets- och produktutnyttjandegraden: kan ditt företag utnyttja digitala plattformar på nya sätt för att höja och dela ut olika resurs- och produktutnyttjandegrader? 
  • Längre livslängd: kan ditt företag erbjuda mer omfattande reparations-, service- och uppdateringstjänster för produkterna eller återinsamla produkterna för renovering och återförsäljning?  
  • Återinsamling och återvinning: kan ditt företag utnyttja material som kommit i slutet av sin livscykel som råvara för nya produkter? Till exempel i industriell symbios enligt den s.k. FISS-modellen (på finska) (Finnish Industrial Symbiosis System) producerar företagen ett mervärde för varandra genom att effektivt utnyttja varandras sidoströmmar vilket sparar på kostnaderna för båda och även minskar de skadliga miljökonsekvenserna.

Bekanta dig med affärsverksamhetsmodellerna för cirkulär ekonomi i det företag som tillverkar dem. 


Uppdaterad: 19.10.2021