suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hantering av företagets miljöfrågor

En framgångsrik hantering av miljöfrågorna förutsätter planering, styrning och uppföljning. Pålitligt hanterade miljöfrågor kan vara en konkurrensfaktor för ditt företag som gör att företaget skiljer sig från de övriga företagen på marknaden.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Miljötillstånd och andra skyldigheter

Ditt företag behöver miljötillstånd för verksamhet som kan medföra risk för förorening av miljön, vattendrag eller grundvatten.

Miljökonsekvenser och -risker

Miljöriskerna är små om du satsar ordentligt och förutseende på riskhanteringen.

Miljöledningssystem

Med ett miljöledningssystem kan du hantera miljöfrågorna i din verksamhet på ett övergripande och målinriktat sätt. Du kan följa standarden ISO 14001.