suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Miljöledningssystem

Om du vill kan du utveckla, styra och följa företagets miljöfrågor på ett övergripande sätt med hjälp av miljösystemet. Beroende på ditt företags behov kan du också välja ett förenklat miljöledningssystem. EMAS-systemet är ett exempel på ett fullständigt system och Ekokompassen på ett förenklat system. Du kan också utarbeta ett eget miljösystem enligt standarden ISO 14001.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 7.4.2022