suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Miljötillstånd och andra skyldigheter

Enligt miljöskyddslagen ska du som verksamhetsutövare känna till miljökonsekvenserna av din verksamhet, miljöriskerna och hanteringen av dem samt möjligheterna att minska de skadliga konsekvenserna. Den förorening av miljön som verksamheten orsakar ska förebyggas, eller om det är omöjligt ska olägenheterna begränsas så att de blir så små som möjligt. Ditt företag kan beroende på verksamheten behöva ett miljötillstånd, eller så kan verksamheten kräva en anmälan eller registrering enligt miljöskyddslagen.

Verksamhetsutövaren ska också vara medveten om det avfall som företaget producerar och sträva efter att minska mängden avfall i enlighet med avfallslagen. Dessutom ska han eller hon i enlighet med kemikalie- och kemikaliesäkerhetslagen förebygga skador som orsakas av hantering av farliga kemikalier och explosiva varor.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 2.1.2024