suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Miljökonsekvenser och -risker

En miljöansvarig företagare vet hur företagets verksamhet påverkar miljön och hur miljökonsekvenserna hanteras. Miljön belastas av exempelvis användningen av material, råvaror och kemikalier och energi samt av avfall och avloppsvatten. Miljökonsekvenserna kan gälla naturen samt människornas hälsa och levnadsförhållanden.

Alla produkter som ditt företag levererar, både varor och tjänster, medför oundvikligen miljökonsekvenser. De kan uppkomma vid anskaffningen av råvaror, under olika faser av tillverkningen och tillhandahållandet av produkten, under produktens användningstid eller när konsumenten slutar använda produkten.

Iaktta alltid försiktighet och noggrannhet i miljöfrågor i din företagsverksamhet. Försök förebygga risker och minimera eventuella olägenheter som uppkommit. Gör upp planer för riskhantering. Företaget ansvarar för att ersätta och reparera miljöskador som det orsakar, så god miljöhantering skapar också ekonomisk trygghet för företaget.

Sätt dig in i både miljöskyddslagstiftningen och alla anvisningar som gäller miljön inom ditt företags bransch du kan också be miljömyndigheterna samt Tukes och räddningsverket om råd i kemikaliesäkerhetsfrågor.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 7.4.2022