suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Så här annullerar du dina personliga fullmakter

Fullmakterna kan annulleras på egen hand av fullmaktsgivaren själv när hen är myndig och saknar intressebevakare. 

Om fullmaktsgivaren inte på egen hand kan annullera fullmakter, kan fullmakten annulleras med hjälp av tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Gå till fullmakt med ansökan

Gör så här när du vill annullera en fullmakt på egen hand:

  1. Identifiera dig i Suomi.fi-fullmakter.
  2. Välj Personliga fullmakter som ärenderoll.
  3. På sidan Givna fullmakter ser du alla fullmaktstagare som du har gett fullmakter och på sidan Erhållna fullmakter ser du de fullmaktsgivare av vilka du har fått fullmakter. 
  4. Du kan välja en eller flera parter och annullera alla deras fullmakter. När du klickar på namnet på en part, kan du välja enskilda fullmakter som du vill annullera.
  5. Klicka till sist på knappen Annullera.

Om du vill annullera många olika fullmakter på en gång kan du använda urvalskorgen.

Annullerade fullmakter överförs till sidan Fullmakter som upphört, där de är synliga i 15 månader efter avslutningsdatumet. Fullmaktstagaren får inte information om annullering av fullmakten, utan du ska vid behov meddela honom eller henne om detta.


Uppdaterad: 8.12.2022