suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att ge fullmakter som person

En myndig person som har fyllt 18 år kan ge en annan aktör fullmakt att sköta sina ärenden, om hen har finsk personbeteckning eller en giltig och bekräftad identifikation för utlänningar (UID) och applikationen Finnish Authenticator i bruk.

Den minderårigas vårdnadshavare vilka är antecknade i befolkningsregistret kan tillsammans ge en fullmakt åt varandra eller en person de valt att sköta den minderårigas ärenden ensam, om barnet inte har spärrmarkering.

När fullmakterna är utfärdad kan personen, föreningen, företaget eller ett annat samfund som fått fullmakten (fullmaktstagaren) sköta ärenden åt den person som gett fullmakt i tjänster som använder Suomi.fi-fullmakter. Du kan ge så många fullmakter du vill och åt så många aktörer du vill. 

En annan person, ett företag eller ett samfund kan också be dig om en ärendefullmakt. Du ger fullmakten genom att godkänna begäran om fullmakt.

Läs också följande:


Uppdaterad: 8.12.2022