suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården

Fullmaktsärende
person
Social- och hälsovård
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta ärenden inom hälso- och sjukvården. Den befullmäktigade kan:
  • granska uppgifter som gäller fullmaktsgivarens hälsa
  • göra och ändra tidsbeställningar inom hälso- och sjukvården
  • meddela och ta emot uppgifter som gäller fullmaktsgivarens hälsa.