suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Så här ger du fullmakter om du inte kan använda elektroniska tjänster

På denna sida hittar du anvisningar om hur en myndig person kan ge en annan person fullmakter att sköta ärenden för sin räkning även om hen inte kan använda eller identifiera sig med elektroniska tjänster. En utländsk person som bor i Finland kan ge fullmakt endast om hen har ett giltigt identitetskort för utlänning utfärdat av polisen i Finland.

Observera att man endast kan sköta en annans ärenden med fullmakt

Bestäm innan du ger fullmakter hurdana fullmakter du vill ge:

  • Vem kan sköta dina ärenden, dvs. är fullmaktstagare.
  • Vilka ärenden fullmaktstagaren kan sköta med fullmakter.
  • Hur länge du vill att fullmakterna ska gälla.

Om du kan identifiera dig i Suomi.fi kan du ge fullmakter på egen handÖppnas i ett nytt fönster..

Om du inte kan identifiera dig i Suomi.fi, har du fyra olika alternativ för hur du kan ge fullmakter.

Videor på teckenspråk


Uppdaterad: 15.5.2024