suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att godkänna begäran om fullmakt som person

Du ska godkänna begäran om fullmakt så att den som begär fullmakten (fullmaktstagaren) uträttar ärenden för dig. Begäran godkänns genom att bekräfta fullmakten i Suomi.fi-fullmakter. En begäran om fullmakt kan också förkastas.

  • När du bekräftar fullmakten gäller den från och med startdatumet.
  • Om du förkastar en begäran om fullmakt träder fullmakten aldrig i kraft. 

Uppdaterad: 8.12.2022