suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kampens servicecentral

  • Serviceställe

Kampens servicecentral är en öppen mötesplats för pensionärer och arbetslösa i Helsingfors. Servicecentralens verksamhet stöder dig att bo hemma, upprätthåller din funktionsförmåga och främjar ditt välmående.

Du kan delta i olika grupper, föreläsningar och evenemang samt lära dig nya saker. Du kan delta i vår mångsidiga verksamhet enligt dina egna intressen eller ställa upp som volontär, om du vi ...

Besöksadress

Salomonsgatan 21 B
00100 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-torsdag 8.00–20.30
fredag 8.00–16.00
29.5.2023–4.6.2023
måndag-fredag 8.00–16.00
Stängt lör, sön
29.5.2023–4.6.2023
Stängd

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 27.5.2023