suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Egenvårdsträning vid servicecentraler

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Egenvårdsträningen består av åtta möten. Grupperna för personer med minnessjukdom och deras makar samlas på samma gång men i skilda utrymmen.

I egenvårdsträningsgruppen får ni information om minnessjukdomar samt tips på hur man kan klara det i vardagliga situationen. Mötenas innehåll bestäms tillsammans med deltagarna.

Till tjänsten hänvisas personer som fått en minnesdiagnos på minnespolikl ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024