suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kamratstödsgrupper vid servicecentralen

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

I kamratstödsgrupperna kan du träffa människor i samma livssituation och få meningsfulla aktiviteter i vardagen. Du får värdefullt stöd i teman kring ensamhet, depression eller rusmedel.

Servicecentralerna har också grupper för seniorer som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter.

Grupperna leds av utbildade experter. Vi tar hänsyn till deltagarnas önskemål och behov.

Kamra ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Servicen är avsedd för de pensionärer och arbetslösa som är bosatta Helsingfors.

Du måste ha ett giltigt servicecentralkort.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024