suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Munksnäs servicehus / Servicecentralverksamhet

  • Serviceställe

Servicecentralen är en öppen mötesplats som stöder dig att bo hemma och främjar ditt välmående. Vid Munksnäs servicecentral får du betjäning också på svenska.

Vid Munksnäs servicecentral kan du delta i mångsidiga motionsaktiviteter och till exempel intressanta kulturföreläsningar. I aulan finns ett trivsamt allrum där du kan tillbringa tid och träffa andra. Om du vill kan du delta i smågruppsverk ...

Besöksadress

Bredviksvägen 30
00330 Helsingfors

Betjäningstider

tisdag-torsdag 8.00–17.00
fredag 8.00–16.00

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 6.4.2024