suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Servicecentralverksamheten

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Servicecentralerna är öppna mötesplatser som stödjer boende hemma, främjar välmående och lindrar känslan av ensamhet.

På servicecentralen får du servicehandledning och -rådgivning av socialhandledare samt kan delta i gruppverksamhet för kamratstöd, fritidsaktiviteter, olika slags evenemang och utflykter eller syssla med frivilligarbete.

På servicecentralen kan du bekanta dig med nya människo ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Servicen är avsedd för pensionärer och arbetslösa från Helsingfors.

Du måste ha ett giltigt servicecentralkort.

Servicecentralernas restaranger och caféer är öppna för alla.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024