suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kvarnbäckens seniorcenter / Servicecentral

  • Serviceställe

Servicecentralen är en öppen mötesplats som stöder dig att bo hemma och främjar ditt välmående.

Kvarnbäckens servicecentral har nya ljusa lokaler, ett stort gym, en festsal, ett bibliotek och ett grönrum. Du kan delta i motionsgrupper som leds av fysioterapeuter, träna på gymmet , spela bordtennis och biljard. Dessutom kan du delta i olika gruppaktiviteter som socialhandledarna ordnar.

På vår tr ...

Besöksadress

Kvarnfärdsvägen 4
00920 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 15.4.2024